Kulüp İşlemleri


Not: Sporcular gerekli sicil lisans işlemleri için Bilgi Formları bölümünde bulanan formları dolduracaklardır.

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

1

Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi

2

Spor Kulübü Tüzüğü Örneği

3

Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi

4

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

5

Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

6

Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)

7

Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

 

1

Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi

Karar Defteri Fotokopisi (Genel kurul kararı gündem maddeleri belirtilecek)

Genel kurul Duyurusu

Hazirun Listesi

Genel Kurul Divan Tutanağı

 

2

Spor Kulübü Tüzüğü Örneği

 

3

Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu

 

4

Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

 

5

Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)

 

6

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

 

   

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

1

Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi

2

Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi

3

Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

4

Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)

5

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

Spor Kulübü Tarafından Tutulacak Defterler

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN BASTIRILACAK BELGELER

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

Spor Kulübü Tarafından Bastırılacak Belgeler

 

SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

1

Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

2

Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi

3

Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

4

Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi Sözleşmesi

5

Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri

6

Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler

 

SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

1

Nakdi Yardım Değerlendirme Formu Tıklayınız

2

Kulüp Alındı Belgesi

3

Ayni Bağış Alındı Belgesi Tıklayınız

4

Yetki Belgesi

 

 

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

1

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

2

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

3

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

4

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

5

Kulüplere Yardım (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği)

 

İLETİŞİM

0446 223 69 33 – (Sicil Lisans Birimi) Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü